Məhsullar

  • Bromide

    Bromid

    Kalsium Bromid və onun mayenin paylanması əsasən dənizdəki qazma işlənmə mayesi və sementləmə mayesi, maye xassələri üçün istifadə olunur: ağ kristal hissəciklər və ya yamalar, qoxusuz, dadlı duzlu və acı, xüsusi çəkisi 3.353, ərimə nöqtəsi 730 ℃ (parçalanma), 806-812 of qaynama nöqtəsi, suda asan həll oluna bilər, etanol və asetonda həll olunur, eter və xloroformda həll olunmur, havada uzun müddət sarı olur, çox güclü higroskopikliyə, neytral sulu bir həllə malikdir.