Məhsullar

  • Carboxymethyl starch sodium (CMS)

    Karboksimetil nişasta natrium (CMS)

    Karboksimetil nişastası anionik nişasta efiri, soyuq suda həll olunan bir elektrolitdir. Karboksimetil nişasta eteri ilk dəfə 1924-cü ildə hazırlanmış və 1940-cı ildə sənayeləşdirilmişdir. Bir növ dəyişdirilmiş nişastadır, eter nişastasına aiddir, suda həll olunan anion polimer birləşməsinin bir növüdür. Dəyməz, toksik deyil, əvəzetmə dərəcəsi suda daha asan həll olunan 0,2-dən çox olduqda, qəlibləmək asan deyil.