Məhsullar

 • Partial Hydrolytic Polyacrylamide Anion (PHPA)

  Qismən hidrolitik Poliakrilamid Anionu (PHPA)

  Üçüncü neftin bərpası üçün neft yerdəyişmə maddəsinə istifadə olunan qismən hidrolitik poliakrilamid Anionu (PHPA). Yaxşı bir performansla bir qazma palçıq materialıdır. Tez-tez qazma, sənaye çirkab sularının təmizlənməsi, qeyri-üzvi çamurun təmizlənməsi və kağız sənayesində istifadə olunur.
 • Polyacrylamide (PAM)

  Poliakrilamid (PAM)

  Su müalicəsi:
  Su təmizləyici sənayedə PAM-ın tətbiqi əsasən üç aspektdən ibarətdir: çiy suyun təmizlənməsi, kanalizasiya təmizlənməsi və sənaye suyu təmizlənməsi.
  Xam su təmizlənməsində PAM, aktiv su ilə birlikdə suda dayandırılmış hissəcikləri sıxlaşdırmaq və aydınlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.