Məhsullar

  • F-SealCleat Seal

    F-SealCleat möhürü

    Neft yatağında qazma üçün birtərəfli təzyiq suyu (F-möhür / təmiz möhür) təbii lifdən, doldurucu hissəciklərdən və boz sarı toz şəklində bir məhsul olan aşqardan hazırlanır Bir tərəfli təzyiq fərqi altında əmələ gələn hər növ. Palçıq pastasının keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər və su itkisini azalda bilər. Çox yaxşı uyğunluğa malikdir və palçıq xüsusiyyətinə təsir göstərmir. Fərqli bir sistem və fərqli sıxlıq olan qazma mayeləri və tamamlama mayeləri üçün tətbiq olunur.